Velkommen til TRAiN-studien

Training in Norway

Kontrollert åpning av treningssentre

Planken

Lei av å trene alene?

For å sikre at åpning av treningssentrene er trygt, må vi undersøke hvordan en gradvis åpning påvirker smittespredningen i Norge. TRAiN-studien skal undersøke dette.

Det gjelder å sammenligne

For å finne ut hvordan et tiltak fungerer, må man sammenligne gruppen som er med på tiltaket, med mennesker som ikke er det. Deltakere velges til en gruppe basert på loddtrekning.

Veien videre

TRAiN-studien kan gi oss svar på om det er forsvarlig å åpne treningssentrene i Norge igjen. Vi må være litt tålmodige, for det tar tid å finne gode og korrekte svar. Men den som venter på noe godt…trener ute så lenge.