Vi vil lære så vi vet

Om TRAiN-studien

Du liker å trene. Vi liker å forske. I TRAiN-studien vil vi undersøke hvor trygt det er å åpne treningssentrene igjen etter at de har vært stengt på grunn av koronaviruset. Når vi samarbeider, finner vi svar!

Her kan du lese om forskningsgruppen Klinisk effektforskning, som står bak studien.

Slik gjennomføres TRAiN-studien

TRAiN-studien er en randomisert utprøving av gjenåpning av treningssentre i Norge etter COVID-19 pandemien.

Prosjektet støttes av COVID-19 hasteutlysningen av Norges Forskningsråd, og gjøres av Klinisk Effektforskning ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og bransjeorganisasjonen Virke Trening.

Følgende treningssentre deltar i TRAiN-studien:

SATS CC Vest
SATS Sjølyst
EVO Bryn
STOLT Stovner
STOLT Rommen

Om lag 4000 medlemmer mellom 18 og 64 år, som ikke er i risikogruppen for alvorlig COVID-19 sykdom, deltar for tiden i studien. Medlemmene ble delt inn i to grupper basert på loddtrekning. Den ene gruppen har fått tilgang til sitt treningssenter i to uker, den andre gruppen må vente til senteret åpner for vanlig drift.

Deltakerne testes for COVID-19-virus og sykdom etter prosjektet. Om virus og sykdom er lik i de to gruppene etter 2 uker, kan treningssentrene i Norge trygt åpne.

Det kan bli aktuelt med flere runder i fremtiden, for eksempel en tilsvarende studie med eldre deltakere.

Treningsgruppen må følge Virke Trening sin bransjestandard for smittevern. Studieperioden er 16 dager, og startet 22. mai 2020. Alle deltagere i studien vil bes om å avgi prøver for COVID-19 den 8. og 9. juni. Alle deltagere i studien følges opp ved hjelp av norske helseregistre.

Prosjektkonseptet er omtalt i
New York Times og er godkjent av Regional Etisk Komité og NSD. Prosjektledere er professor Mette Kalager og professor Michael Bretthauer.

Slik er studien designet

Resultater

Det er trygt å trene på treningssenter! 
Tusen takk til deg som har deltatt og bidratt til at vi kan vise at det er trygt å trene på treningssenter i Norge, gitt smittesituasjonen vi hadde i landet da studien pågikk. Ingen av deltakerne ble smittet i løpet av studieperioden. Det ble oppdaget én positiv virustest for COVID-19, men personen ble smittet på sin arbeidsplass og hadde ikke trent på treningssenteret før prøven ble tatt. I disse dager analyseres antistoff-testene som deltakerne gjør selv hjemme. Denne vil gi svar på om deltakerne har, på ett eller annet tidspunkt, vært smittet med koronavirus. Resultatene fra denne testen vil etter planen foreligge 20. august. Deltakerne logger selv inn på vitas-reports.no for å sjekke sitt resultat.
Studien har fått bred omtale i mediene, både i Norge og i utlandet. Resultatene fra TRAiN-studien er omtalt i The New York Times, Aftenposten og på NRK. Her kan du også lese forskningsartikkelen.